Tuesday, April 23, 2013

अन प्रेमासाठी मिटून घेते ओठ ......


मी नखलत नाही शिरा कोवळ्या ओल्या 

दुमडून कडांना दुखवत नाही देठ ..... 
मी फक्त ठेवते उजेड हिरवा आत 
अन प्रेमासाठी मिटून घेते ओठ ...... 

: अरुणा ढेरे 

No comments:

Post a Comment