Saturday, March 30, 2013

आयुष्‍य तेच आहे


आयुष्‍य तेच आहे
अन् हाच पेच आहे
बोलु घरी कुणाशी
तेही सुनेच आहे
तू भेटसी नव्‍याने
बाकी जूनेच आहे
केलीस याद तु ही
का हे खरेच आहे
- संगीता जोशी

No comments:

Post a Comment