Saturday, March 30, 2013

सोडले कालच्या किनारयालासोडले कालच्या किनारयाला 
वादळे घेतली निवारयाला
घेतले मी नवे पुन्हा फासे 
हारण्याची नशा झुगारयाला..... 

आयुष्‍य तेच आहे


आयुष्‍य तेच आहे
अन् हाच पेच आहे
बोलु घरी कुणाशी
तेही सुनेच आहे
तू भेटसी नव्‍याने
बाकी जूनेच आहे
केलीस याद तु ही
का हे खरेच आहे
- संगीता जोशी

Wednesday, March 27, 2013

किती सोसाव्या साजणाकिती सोसाव्या साजणा 
तुझ्या ओळखीच्या कळा
तुझ्या सहज स्वप्नात 
माझ्या वेदनेच्या वेळात 

वाट शपथांची वळे
दाट विश्वासाचे रान 
किती विस्ताराव्या हाका 
तुझे हलेचना पान 

कशी अक्षरे भोगावी 
तुझ्या खेळी जाती बळी 
रक्त चांदण्यात न्हाती 
गर्द कवितांची तळी....

: अरुणा ढेरे 
: यक्षरात्र  


Monday, March 18, 2013

झाड

येतेस तू अशी 
वीज येते जशी 
मातीतला मोह सारा उपसून 
जळालेल्या फांद्या नभी खुपसून 
प्रकाशाचे पाय येथे चाचपून 
........................पडलेल्या फशी झाडाकडे ..... 

Tuesday, March 12, 2013

का कळते


गगनाचा एक वेध ,
पाण्याचे गडद मौन ,
वाऱ्याचे अधिरेपण ...
          का कळते--------
हें असले का कळते ...
जीवाचा करून धूप 
          तुजभवती घमघमते---------
हें असले का कळते ...

:का कळते 
: मेंदी 
: इंदिरा संत