Friday, February 22, 2013

ओलेता गंधीत वारा


ओलेता गंधीत वारा 
आला घेऊन सांगावा 
पाझरला आतुर मेघ 
त्या दूर अनामिक गावा

मन चातक व्याकुळ वेडा
इतुकेच म्हणे हरखून 
येईल मेघ माझाही 
जाईल मला भिजवुन

व्याकुळ अशी नक्षत्रे 
कोरडीच केवळ जाती 
भिजण्याच्या आशेवरती 
कोमेजुन गेल्या राती

मिटल्यावर डोळे अजुनी 
ऐकते सरींचे साद 
त्या तेव्हाच्या भिजण्याचे 
अंतरी अजुन पडसाद  

गुरु ठाकूर

No comments:

Post a Comment