Monday, February 4, 2013

रात्रच कि स्तब्ध उभी


रात्रच की स्तब्ध उभी क्षितिजाच्या काठावर
खिळलेले पाऊल अन् गिळलेले लाख स्वर

आवरला तोल कसा ठाऊक हे एक तिला
सावरला बोल कसा ठाऊक हे एक तिला

गिळलेल्या बोलाची खिळलेल्या तोलाची
शपथ तिच्या ओठावर चढत जिचा रंग मला

: रात्रच कि स्तब्ध उभी
: मेंदी
: इंदिरा संत

No comments:

Post a Comment