Thursday, November 29, 2012

उशी.....उशी.....

ती कहाणी ....ती स्वप्ने 
            ती आशा ... ती स्मरणे 

ते सारे ...
            येते जे मनी दाटून 
 धुसमत जे श्वसनातून 
           वितळत जे नयनातून 

ते सारे ......

          ते सारे तुजपाशी.

: मेंदी : इंदिरा संत 
No comments:

Post a Comment