Wednesday, October 3, 2012

जोगीणसाद घालशील

तेव्हाच येईन
जितकं मागशील
तितकच देईन.

दिल्यानंतर

देहावेगळ्या
सावली सारखी
निघुन जाईन.

तुझा मुगूट
मागणार नाही
सभेत नातं
सांगणार नाही.

माझ्यामधल्या
तुझेपणात
जोगीण बनून

जगत राहीन.

- कुसुमाग्रज

Monday, October 1, 2012

पारिजात


फुल कोवळे शुभ्र से बोलके अबोलसे
कुण्या अंगणी झाड कुण्या दारी बहर 
नाते ओंजळीत गेले सुकुन फार 
तरी दाराची फुले देती गंध त्यास 
वेचावे वेचावे चांदणे हातात 
करतो वेडी माया कुठला पारिजात 

- अश्विनी शेंडे