Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2012

ओळखीची सर

पहाटेला आलेली ही ओळखीची सर 
ओले ओले करणारी फुलांत केसर......

किती दूर गेले फूल :
आली डोळ्यावर भूल,
एकाएकी पाकळ्यांना पडला विसर...

दोहा

माटी कहे कुम्हारसे तू क्यो  रोंदे मोय 
इक दिन ऐसा  आयेगा  मै रोन्दुंगी तोय 
: कबीर