Friday, April 20, 2012

मला लागे तुझी आस

मला लागे तुझी आस 
तुला जडे माझा ध्यास 
तुला मला चोहीकडे 
माझे तुझे होती भास 

माझ्यातून तू वाहसी 
तुझ्यातही मी पाहसी 
तुझ्यामाझ्यातले सारे 
गुज माझ्यातुझ्यापाशी !

तुझी माझी पटे खुण
तुझी  माझी हीच धून 
तुझे प्राण माझे प्राण 
माझे मन, तुझे मन !

No comments:

Post a Comment