Friday, March 23, 2012

सूर्यनारायणा नित नेमाने उगवा

सूर्यनारायणा नित नेमाने उगवा 
अंधाराच्या दारी थोडा उजेड पाठवा 

मोडक्या घराच्या ब्रीन्दावनाशी सांजेला 
दिव्याचा आधार जडो त्यांच्या संसाराला 

ओंजळीन भरू देगा पाखरांच्या चोची 
दुःखात पंखाना असो सावली मायेची 

आबादानी होवो शेत भरू दे दाण्यांचे 
तुझ्या पालखीला शब्द बांधू तुकोबाचे   

: पानझड 
: ना. धों. महानोर .

No comments:

Post a Comment