Thursday, January 19, 2012

बोटातला स्पर्श

बोटातला स्पर्श 
हर्ष अंगोपांगी 
नको तेही सांगी.....

सांगताना थोडा 
डोळ्यांना थरारा
वाटा सैराभैरा.....

सैरभैर साऱ्या  
समुद्राच्या लाटा 
आभाळाच्या काठा.....

काठावरी गर्द 
पेटलेला जाळ
चांदणे नितळ.....

: पानझड : ना धों महानोर.

No comments:

Post a Comment