Friday, December 16, 2011

तरीसुद्धा

समूहात बसून हि गाणी 
ऐकावीशी वाटली तर
त्यात काय चूक आहे?
शब्दांचं नादरूप
असं मिळून भोगणं ही
प्रत्येकाची अटळ अशी भूक आहे!

तरीसुद्धा डोळे मिटून
मनोमय तालावर 
आपल्याच मनात नाचता आलं पाहिजे;
एकट बसून एकट्याने 
प्रत्येक गाणं 
आपल्याच मनात वाचता आलं पाहिजे!

No comments:

Post a Comment