Thursday, December 1, 2011

हवा झुकत काजवाहवा झुकत काजवा 
काळ्याशार अंधारात 
ब्रम्हकमळ सुजाण 
हवे खिडकीत....

हवा जरा वाऱ्यासंगे 
ओल्या गवताचा गंध 
पाखराची नीज जशी 
हवी तशी रात्र धुंद....

हवा असा थाटमाट
असे गुज लिहायला 
हवी चांदण्याची वाळू 
ओळीवरी शिंपायाला......


No comments:

Post a Comment