Monday, November 28, 2011

रंगुनी रंगांत साऱ्या

रंगुनी रंगांत साऱ्या रंग माझा वेगळा!
गुंतुनी गुंत्यात साऱ्या पाय माझा मोकळा!

कोण जाणे कोठुनी ह्या सावल्या आल्या पुढे;
मी असा की लागती ह्या सावल्यांच्याही झळा!

राहती माझ्यासवे ही आसवे गीतांपरी;
हे कशाचे दुःख ज्याला लागला माझा लळा!

कोणत्या काळी कळेना मी जगाया लागलो
अन् कुठे आयुष्य गेले कापुनी माझा गळा ?

सांगती 'तात्पर्य' माझे सारख्या खोट्या दिशा 
चालणार पांगळा अन् पाहणारा आंधळा !

माणसांच्या मध्यरात्री हिंडणारा सूर्य मी 
माझियासाठी न माझा पेटण्याचा सोहळा !: सुरेश भट

No comments:

Post a Comment